NFT

خدمات NFT

تیم برجیسلی با همکاری شرکت مارکتینگ در کشور انگلستان آماده ارائه خدمات ثبت آثار دیجیتال و ارائه آن در سایتهای مزایده و همچنین تبلیغ آثار شما در پلتفرمهای مرتبط میباشد تا با فروش بهتر به نتیجه دلخواه خود برسید .