عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی چیست؟

عارضه یابی بعنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان هایی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند.

در فضای کسب و کار رقابتی امروز که سازمان ها برای بقا نیاز به بهبود و تعالی دارند، تا با چابکی بتوانند خود را با تغییرات محیط وفق داده، تهدیدات را پشت سر گذاشته یا حتی تبدیل به فرصت کنند، سازمانی موفق است که  از سلامت کامل برخوردار بوده و بند های کفش خود را محکم بسته باشد و پس از آن در جاده ی درست گام برداریم. اگر وارد راه پر پیچ و خم رقابت شویم و ذهن و جسمی بیمار داشته باشیم قدم هایمان ما را به ورطه نابودی خواهند کشاند.

اصولاً سازمانی متعالی است که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان ، مصرف کنندگان ، کارکنان ، سهامداران ، تأمین کنندگان کالا و خدمات و جامعه قرار گیرد. قدم اول در این راه چیست؟ ما با انجام فرآیند عارضه یابی سازمانی به مشکلات و امراض سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه های بهبود، قدم اول را برای آماده سازی خود در مسیر رشد و تعالی بر میداریم.

مراحل انجام یک پروژه ی عارضه‌یابی بصورت زیر است

 •  شناخت کلی از سازمان.
 •  تنظیم لیست اولیه از نشانه های عوارض در سازمان.
 • تنظیم لیست اولیه از عوارض احتمالی در سازمان.
 • جمع آوری اطلاعات اولیه از واقعیت های سازمان.
 • شناخت اولیه از تصمیم گیرندگان و مدیران بنگاه یا سازمان مورد بررسی.
 • درک محدودیت ها و ارزیابی از خط مشی های کارفرما.
 • شناسایی درک کار فرما از مسئله
 • آزمون درک کار فرما از مسئله.
 • شفاف سازی انتظارات کار فرما.
 • توافـق کـارفرما با عنوان مساله وانتـظارات کار فرما از انجام پــروژه عارضه یابی 
 • نوشتن طرح عارضه یابی

طرح عارضه يابي بايد به سوالات زير پاسخ دهد

 • چه كارهايي انجام خواهد شد ؟
 • چگونه انجام خواهد شد ؟
 • طرح چه دست آورد هايي را به همرا ه دارد ؟
 • نتايج مورد انتظار از اين دست آوردها چيست ؟
 • مدت زمان مورد نياز چقدر است ؟
 • هزينه مورد نياز پروژه چقدر است ؟